Inženiring razumemo kot celovito proizvodno rešitev, ki uporablja celotno mehatronsko strukturo skozi celoten življenjski cikel za različne tehnologije in procese, podprte z raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi.
smm podjetje inženiring

MEHATRONSKA STRUKTURA

– Strojništvo
– Elektrotehnika in avtomatizacija
– IT in inženiring programske opreme
smm Mehatronska struktura
smm Mehatronska struktura

ZA CELOTEN ŽIVLJENJSKI CIKEL

– Načrtovanje
– Projektiranje
– Proizvodnja
– Obratovanje in vzdrževanje
– Modernizacija
– Razgradnja
smm ŽIVLJENJSKI CIKEL
smm ŽIVLJENJSKI CIKEL

TEHNOLOGIJE IN PROCESI

– Proizvodnja pnevmatik
– Strojna obdelava
– Logistika
– Specialna proizvodna oprema
smm TEHNOLOGIJE IN PROCESI
smm TEHNOLOGIJE IN PROCESI

RAZISKAVE IN RAZVOJ

– Industrija 4.0
– Pametna proizvodnja
– Pametni proizvodni sistemi
smm RAZISKAVE IN RAZVOJ
smm RAZISKAVE IN RAZVOJ
smm inženiring

Za upravljanje projektov na ključ v vseh fazah življenjskega cikla proizvodne opreme smo razvili koncept kocke za povezovanje znanja o tehnologijah in postopkih svojih partnerjev s svojim poznavanjem mehanskih modulov, informacijskih sistemov, avtomatizacije in projektnega vodenja.
Skupaj s partnerji načrtujemo in pripravljamo prilagojene tehnološke rešitve na treh ravneh, ki predstavljajo celostne poslovne in razvojne dejavnosti.

Raven prilagoditve


PR-Projekt
Zagotavljamo vse pogoje za pripravo in izvedbo projekta.
Zunanji okvir vključuje vse dejavnosti, potrebne za izvedbo projektnih nalog s prilagoditvijo zahtevam naročnika.

Raven povezljivosti


TG – Tehnologije in procesi
Skupaj s svojimi partnerji določimo optimalni proizvodni proces in tehnološke potrebe. Ta raven določa metodo in vrstni red operacij. Tehnološki postopki so opredeljeni v sodelovanju z našimi strokovnjaki na določenih področjih.

IS – informacijski sistemi
Zagotavljamo sodobne programske rešitve in opremo. Ta raven povezuje in oživlja sestavne module, nadzoruje delovanje in povezuje različne ravni.

Raven sestave


MD – Moduli
Predlagamo modularne rešitve, ki vključujejo mehansko in električno opremo, orodje, pretok obdelovancev in druge module. Vključimo lahko celotne funkcionalne sklope lastne proizvodnje ali pa izberemo komponente in stroje zanesljivih dobaviteljev glede na njihovo strokovno področje.
smm kocka sistem smm kocka sistem

MEHATRONSKA STRUKTURA

Vključuje podrobne zasnove projektov in mehanskih modulov, ki so osnova različnih proizvodnih sistemov.
Za načrtovanje in simulacijo mehanskih in fluidnih sistemov uporabljamo visoko produktivna programska orodja:
- SIEMENS NX - programska oprema CAD/CAM za projektiranje mehanskih sistemov
- Automation Studio - programska oprema za projektiranje fluidnih sistemov
- Hexagon MSC - programska oprema za simulacijo CAE

Vključuje elektrifikacijo in zasnovo krmilnega sistema. Sledimo smeri modularnega koncepta, ki vključuje delitev po ravneh in medsebojne povezave. Projekti se izvajajo z uporabo standardnih paketov vodilnih svetovnih proizvajalcev in lastnih aplikacij, ki so prilagojene optimalni uporabi naročnika. Ponujamo avtomatizacijo za novo opremo pa tudi za staro, predelano opremo.
Za načrtovanje električnih in krmilnih sistemov se uporabljajo naslednja programska orodja:
Programska oprema CAD za načrtovanje električnih sistemov
– Elcad, Eplan
Programska oprema za načrtovanje krmilnih sistemov
– NI LabVIEW
– ControlLogix
– S7
– Beckoff
Programska oprema za razvoj vmesnikov človek-stroj (HMI)
– RS view
– WIN CC
– InTouch

Avtomatizacija proizvodne opreme se nadgrajuje z nadzornimi računalniškimi sistemi, ki temeljijo na osebnih računalnikih in so povezani v računalniška omrežja na različnih ravneh za nadzor in krmiljenje procesa.
Sistemi IT so prisotni na vseh ravneh, od najvišje ravni nadzora do ravni strojne opreme. Orodja, ki jih uporabljamo, so: ERP, MIS, MES, CAD-CAM, DNC, NC, CNC, SCADA, PLC in številna druga.
Za oblikovanje IT in programske opreme se uporabljajo naslednja programska orodja:
Programska oprema za načrtovanje podatkovnih zbirk
– Microsoft SQL
– Oracle
Programska oprema za modeliranje procesov in zaporedij
– ProModel
– Preactor
Programska oprema za izvajanje projektov
– L'MIS
– MS Project
IDE za razvoj računalniških programov
– Microsoft Visual Studio

Izvedbo projekta načrtujemo skupaj s stranko. V postopku načrtovanja upoštevamo vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na vsako fazo projekta.
V skladu z zahtevami strank upoštevamo:
- Značilnosti in lastnosti tehnologije
- Montaža in zagon
V študiji primera upoštevamo tudi naslednje:
– Modularnost zasnove
– Zanesljivost obratovanja
– Produktivnost
– Varnost pri delu
– Integrirana oprema svetovno priznanih proizvajalcev
– Varnostni koncept v skladu z zakonodajo EU (CE)
– Delavcem prijazno vzdrževanje
– Okolju prijazna proizvodna oprema
– Izvedba v skladu s certificiranimi sistemi kakovosti ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Naši visoko usposobljeni strokovnjaki zagotavljajo visokokakovostno zasnovo proizvodne opreme z integrirano mehaniko, avtomatizacijo in informacijsko tehnologijo, podprto z raziskavami in razvojem.
Najprej razvijemo koncept. Na podlagi tega koncepta pripravimo študijo o tehnološki izvedljivosti. Nato pripravimo potrebno strojno in električno dokumentacijo hkrati z ustreznim krmilnim sistemom in nadzorno programsko opremo.
Varnost nam je bila vedno zelo pomembna – in to v fazi načrtovanja ter obratovanja. Naši proizvodni sistemi so opremljeni z različnimi varnostnimi sistemi, ki zagotavljajo varno delovno okolje.

Imamo opremo za proizvodnjo in pregled kompleksnih sestavnih delov ter orodje za mehansko in električno montažo. Za vse faze proizvodnje uporabljamo visoko produktivna orodja in proizvodno opremo. Opremo nenehno obnavljamo in nadgrajujemo.
Običajno sestavimo vso opremo, ki je predmet pogodbe. Predhodno montažo in preizkušanje izvedemo v svojih proizvodnih obratih.
Med montažo dosledno sledimo zakonodajnim in notranjim predpisom ter hranimo ustrezno dokumentacijo.
Končno montažo in zagon opravimo na lokaciji, ki jo določi naročnik.
Vsa dela izvajamo ob upoštevanju smernic za varno, zdravo in okolju prijazno uporabo s spremljajočo dokumentacijo in tablico z oznako CE.

Skozi celotno fazo obratovanja zagotavljamo podporo v obliki usposabljanja zaposlenih, svetovanja, servisiranja in nadomestnih delov.
Na podlagi sklenjene pogodbe izvajamo redna vzdrževalna dela na svoji strojni in programski opremi.
Z zagotavljanjem teh storitev povečamo zanesljivost, varnost in produktivnost med delovanjem. S ponudbo oddaljenih storitev po telefonu ali na spletu skrajšamo odzivni čas in povečamo učinkovitost.
Upravljavce opreme usposobimo, da zagotovimo ustrezno in varno uporabo.
Dobro organizirane storitve vzdrževanja, ki jih izvajajo izkušeni strokovnjaki, zagotavljajo visoko stopnjo zanesljivosti delovanja naših izdelkov in storitev.
Ključne nadomestne dele imamo vedno na zalogi, da prihranimo čas med vzdrževanjem ali popravilom.

Če je tehnično in ekonomsko izvedljivo, posodobimo in nadgradimo opremo, da podaljšamo njeno življenjsko dobo.
Glede na obseg naloge bi bilo mogoče izvesti naslednje dejavnosti:
– Preventivno vzdrževanje
– Prenova
– Modernizacija
Vsako dejavnost je mogoče uporabiti na več področjih mehatronike:
– Mehanika
– Pnevmatika
– Hidravlika
– Elektrifikacija
– Sistemi za nadzor in krmiljenje
– Informacijski sistem.

Pri načrtovanju in razvoju upoštevamo okoljske smernice ter uporabljamo materiale, ki so okolju prijazni in jih je mogoče reciklirati.
Ko življenjska doba poteče, opremo razstavimo in materiale predamo pooblaščenim obratom za ravnanje z odpadki.

Tehnologijo razvijemo in prilagodimo zahtevam proizvodnje v tesnem sodelovanju s partnerji na podlagi ustreznih sporazumov.

smm Industrija pnevmatik


Linije Apex
Linija za proizvodnjo polizdelkov – stranskih obodov pnevmatik. Izdelata se lahko dve različici stranskih obodov: Apex s flipperjem in/ali chipperjem..
smm Industrija pnevmatik
Duplirne linije
V tej fazi se polizdelki pripravijo za obdelavo. Glede na končni izdelek se nastavijo lastnosti, duplirna linija pa poravna material za rezanje.
Navijalni sistemi
Na voljo je več navijalnih sistemov. Uporabljajo se za navijanje surovin na kasete. Na splošno se uporabljajo štirje navijalni sistemi: Navijalni sistem za notranjo plast pnevmatike - innerliner (navija surovino za proizvodnjo notranje obloge pnevmatike), navijalni sistem stranske stene pnevmatike - sidewall (navija surovino za proizvodnjo stranske stene), navijalni sistem plasti karkase - ply (navija surovino za zunanje plasti) in navijalni sistem braker/belt slojev – sloji med karkaso in tekalno povšino (navija surovino za sloje med karkaso in tekalno površino).
Kasete
Po meri izdelane kasete vsebujejo material za izdelavo pnevmatik. Navijalni sistemi navijejo material na kasete. Med proizvodnjo se material po potrebi odvije.
Linija za pripravo notranjih robov
Notranji robovi vsake pnevmatike so izdelani iz navite žice, ki je pripravljena v tej fazi. Po potrebi lahko linijo za pripravo notranjih robov posodobite, saj je mehanske, električne in krmilne sestavne dele mogoče preprosto nadgraditi.
Sistem za označevanje s črtnimi kodami
Ta posebej razvit modul je nameščen na proizvodni liniji. Vsak polizdelek označi z edinstveno črtno kodo. Ta ključni korak omogoča prihodnje reference in sledljivost. Poleg tega znatno izboljša in poenostavi nadzor kakovosti.
Stroji za izdelavo surovih pnevmatik - konfekcijski stroji
Stroji za izdelavo surovih pnevmatik so razviti posebej za proizvajalce pnevmatik, saj so zasnovani za sestavljanje vseh vrst surovih pnevmatik.
Obstajajo tri glavne različice strojev za izdelavo pnevmatik – za potniška vozila, poltovornjake in težka tovorna vozila. Stroji za izdelavo pnevmatik so nastavljivi, tako da se lahko izdelajo pnevmatike z dimenzijami med 13 in 24 palcev.
Stroji za izdelavo pnevmatik so običajno priključeni na sistem za skladiščenje pnevmatik, ki avtomatizira postopek zlaganja in razvrščanja vulkaniziranih pnevmatik.
Obrezovalni stroj
Ta stroj služi za obrezovanje končnega izdelka, ko je slednji vulkaniziran in ohlajen. Samodejno zazna velikost pnevmatike in se ustrezno prilagodi. Senzorji nato zaznajo odvečni material in ga odrežejo.
Manipulator pnevmatik ( sortirni stroj )
Manipulator pobere končni izdelek in ga postavi na ustrezno mesto v začasnem skladišču. Manipulatorji za posamezne pnevmatike se uporabljajo za razvrščanje manjših pnevmatik (za potniška vozila), medtem ko se večji manipulatorji, ki hkrati nosijo štiri pnevmatike, uporabljajo za pnevmatike poltovornjakov in tovornih vozil.
Stroji za preizkušanje pnevmatik
Določen odstotek pnevmatik nikoli ne zapusti tovarne, ampak je strogo preizkušen, da se odkrijejo morebitne napake in okvare. Stroj za preizkušanje pnevmatik je posebej zasnovan za preizkušanje zmogljivosti pnevmatik in drugih lastnosti do skrajnih meja.

Naš program transportnih sistemov vključuje različne nestandardne sisteme, zasnovane in izdelane skladno z zahtevami naročnika.

Transportni sistemi
– Montažne linije
– Pretok obdelovanca med obdelovalnimi enotami
– Viseči transportni sistemi
Dvižni sistemi
– Samodejni manipulatorji z različnimi dvižnimi zmogljivostmi in številom osi
– Mostni žerjavi
– Gradbena dvigala
Informacijski sistemi
– Spremljanje pretoka obdelovancev
– Optimizacija pretoka (Preactor)
– Simulacije pretoka obdelovancev / materiala (ProModel)
– Sistem črtnih kod

Zagotavljamo tudi različne vrste obdelovalnih sistemov za preoblikovanje in odrezovanje kovin ter različne varilne linije za avtomatizirano in robotsko varjenje. Varilne linije lahko vključujejo naslednjo opremo: robote, varilno orodje, vpenjalne sisteme, PLC, uporabniške vmesnike, pnevmatske sisteme, servo mize za pozicioniranje, transporterje itd.

Če je to tehnično in ekonomsko izvedljivo, lahko posodobimo in nadgradimo obstoječo proizvodno opremo z zamenjavo stare ter zastarele mehatronske strukture.
To podaljša življenjsko dobo proizvodne opreme.
Posodobiti je mogoče naslednje dele obstoječe proizvodne opreme:
– Mehanika
– Pnevmatika
– Hidravlika
– Elektrifikacija
– Sistem za nadzor in krmiljenje
– Informacijski sistemi
– Krmilniki
Celoten postopek posodobitve se izvaja ob upoštevanju varne, zdrave in okolju prijazne uporabe. Za stranko je pripravljena obsežna dokumentacija, posodobljena oprema pa ima certifikat CE.Certificiranje CE

V državah EU morajo biti številni izdelki pred prodajo označeni z oznako CE. Oznaka CE pomeni, da je proizvajalec izvedel postopek ugotavljanja skladnosti izdelka in da izdelek izpolnjuje vse zahteve EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja.
SMM ponuja izvajanje postopka ugotavljanja skladnosti in izpolnjevanja obveznosti proizvajalca strojev v skladu z Direktivo o strojih 2006/42/ES.
Postopek ocene skladnosti vključuje:
– Oceno tveganja
– Varnostni koncept
– Varnostni načrt
– Sistemski načrt
– Integracijo sistema
– Potrditev varnosti
smm CE certifikat

Razvili smo proizvodno linijo za palete iz valovitega kartona. Ena linija je bila izdelana za evropski trg (Avstrija), druga pa za Savdsko Arabijo. Kartonske palete so alternativa za lesene, kompozitne, plastične in vse druge palete, ki so danes na trgu.


Ponosni smo, da lahko predstavimo vsestranski in učinkovit izdelek za rehabilitacijo in merjenje učinkovitosti telesa.
Naprava iMoment je bila razvita v tesnem sodelovanju z visoko usposobljenimi strokovnjaki s področja športne medicine na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in strokovnjaki s področja inženiringa in razvoja programske opreme. Rezultat je zelo prilagodljiva in edinstvena naprava, ki lahko izvaja vadbe za vse glavne sklepe in mišične skupine v človeškem telesu.
Zaradi svoje inovativne zasnove, visoke stopnje avtomatizacije in intuitivnega nadzora smo prepričani, da bo iMoment v veliko korist upravljavcem in uporabnikom.
smm Raziskave in razvoj imoment
iMoment lahko izvaja vadbo za skoraj vsak sklep in pripadajočo mišično skupino. Zaradi prilagodljivosti naprave in edinstvene večosne zasnove se vse vadbe izvajajo v naravnem položaju sklepa.
Ker so sklepi manj nagnjeni k poškodbam v svojem naravnem položaju, je to ključnega pomena za preprečevanje poškodb, zlasti med rehabilitacijo in diagnostičnimi vajami.

Smo proizvajalci specialne opreme za različne industrijske procese in tehnologije.

Izvajanje naših projektov podpira L'MIS

Informacijski programski sistem L'MIS je rezultat razvojnih dejavnosti podjetja SMM.
L'MIS je odlično orodje za projektno vodenje v razvojnih in gradbenih podjetjih ter omogoča preprosto in pregledno spremljanje stroškov in kakovosti. To je zaradi celovitih funkcij in intuitivnega uporabniškega vmesnika.
Zaradi obsežnih funkcij in intuitivnega uporabniškega vmesnika je L'MIS popoln za mala in srednje velika podjetja.
L'MIS je zasnovan za celovito poslovno upravljanje, saj vključuje funkcije in preglede za vse poslovne vidike. Privzeto so funkcije prilagojene podjetjem s področij projektiranja, gradbeništva in jeklarske dejavnosti, težke industrije in industrijske opreme ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti. Sistem je zaradi edinstvene in dobro načrtovane zasnove mogoče preprosto prilagoditi drugim industrijskim panogam.
smm Programska oprema L'MIS

Kot podjetje si nenehno prizadevamo slediti novim trendom in tehnologijam v sodobni industriji. Razvojni koncept in prodajni program podjetja nenehno nadgrajujemo in izboljšujemo, da bi podjetje ostalo konkurenčno v nenehno spreminjajočem se industrijskem okolju.
Opravljamo raziskave, razvoj in industrijsko implementacijo na naslednjih področjih:
- Razvoj proizvodnih sistemov v skladu z Industrijo 4.0
- Razvoj inteligentnih sistemov strojnega vida na podlagi metod strojnega učenja
- Razvoj digitalnih dvojčkov in kibernetsko-fizičnih proizvodnih sistemov
- Razvoj inteligentnih rešitev na podlagi napovedne analitike velikih količin podatkov
smm Raziskave in razvoj
ENG